'maatwerk
wonen met zorg'

Grasboom in de regio

Drie regio's

Er zijn momenteel acht wooninitiatieven, verdeeld over drie regio's in midden Nederland, actief.

Voor elk woonproject van De Grasboom richten de ouders, lokaal, een aparte exploitatiestichting op. De exploitatiestichtingen opereren zelfstandig met eigen besturen. Door deze organisatie, persoonlijke inbreng van ouders, bewoners en naast-betrokkenen, krijgt elk woonproject een geheel eigen karakter en kleur. Hierdoor kunnen kleine verschillen ontstaan tussen de projecten. Ook dit 'maatwerk' is kenmerkend voor De Grasboom.

Verschillen

Op deze webpagina zijn de verschillen per project in kaart gebracht en geselecteerd in vier belangrijke aandachtsgebieden, te weten: het woonprofiel; het bewonersprofiel; het zorgprofiel en een kostenindicatie.

Vergelijken

Door aan de linkerzijde van deze pagina een project te kiezen komt alle informatie per project in beeld. Vervolgens kun je, in het groene gedeelte onderaan de pagina orienteren op de verschillende profielen en de financiele aspecten van elk project afzonderlijk.

Vergelijk de Projecten

Veel vragen die in de loop van de tijd aan ons gesteld werden over specifieke verschillen, hebben we in een lijst samengevat en per project inzichtelijk gemaakt.

Voorkeurproject en wachtlijst

Heb je een bepaalde voorkeur voor een project dan kun je dat bij de aanmelding aangeven. Alle deelnemers die zich aanmelden voor de wachtlijst kunnen in aanmerking komen voor een woning in een van de acht Grasboomprojecten. Als je bij aanmelding een projectvoorkeur aangeeft, neemt het betreffende project contact met je op en bestaat de mogelijkheid om actief mee te helpen bij het realiseren en/of onderhouden van het project. Grasboomprojecten zijn ouderinitiativeven en kunnen worden gerealisserd en in stand gehouden worden bij de gratie van actieve deelname door ouders en/of naastbetrokkenen. Actieve deelname is zeer gewenst en verkort de wachttijd omdat er aan deze deelnemers extra wachtlijstpunten worden toegekend.

Nieuwsflits

Woningaanbod

Woonprofiel

Kosten indicatie

Zorgprofiel

Bewonersprofiel