'aandacht voor autisme
      en wonen met zorg'

 

Organisatie De Grasboom en onderliggende stichtingen
Ouder-wooninitiatieven aangesloten bij Stichting De Grasboom

Rechtsvorm:
Stichting

ANBI status
RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
Anbi status: Ja

KvK nr. 30216235

Kenmerken:
Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ - C)
Kleinschalige wooninitiatieven met scheiding van Wonen en Zorg
Pgb-aanbieder (geen ZIN)
Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijk ruimte
Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm:
Beschermd Wonen

Zorgclusterwoningen in woongebouw 

Zorgvorm
Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak
24-uurs bereikbaarheid en nabijheid van begeleiding 

Samenwerking binnen De Grasboom (commissies & werkgroepen)
Wachtlijstcommissie WLC (met vertegenwoordiging van onderliggende stichtingen)
Commissie PR & communicatie (met vertegenwoordiging van onderliggende stichtingen)
Commissie Wmo / Beschermd Wonen(met vertegenwoordiging van onderliggende stichtingen)
Commiss
ie Financiën(penningmeesters van de acht projecten en De Grasboom)
Werkgroep 'Grasboom webportaal'
Werkgroep 'Grasboom op de kaart'
Werkgroep 'Wmo / Beschermd Wonen met Pgb'
Coaching/ondersteuning vanuit het bestuursteam voor onderliggende stichtingen 

Ontwikkeling wooninitiatieven:
Lokale werkgroepen met aandachtsgebieden voor Wonen, Zorg, Welzijn, Financien, PR, Wmo/ Beschermd Wonen, Werving en Aktiviteiten met ondersteuning van stichting De Grasboom

Woningaanbod
97 woningen verdeeld over 8 locaties in Utrecht, Hilversum, Amersfoort, Leusden en Veenendaal
2 - 4 woningen in 'buurzorg' (Utrecht Max & Clophaemer)

Aangesloten woningcorporaties
Dudok Wonen Hilversum

Patrimonium woonstichting Veenendaal
Stichting Studentenhuisvesting (SSH) Utrecht
Jebber bv Utrecht
Stichting Habion Zorgvastgoed Hilversum

De Alliantie regio Amersfoort
Woningstichting Leusden
Mitros Utrecht

Formeel zorgaanbieders
De onderliggende Grasboom ouderinitiatieven (exploitatiestichtingen)
Stichting Exploitatie Max (Utrecht)
Stichting Exploitatie Utrecht-3
Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer
Stichting Grasboom Amersfoort
Stichting Exploitatie Grasboom Leusden
Stichting Exploitatie Hilversum (Steh)
Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon, Hilversum)
Stichting Exploitatie Grasboomproject Veenendaal (Steven)

Geselecteerde Zorgleveranciers (aangesloten bij Grasboomprojecten)
Kwintes regio west (Utrecht)

Kwintes regio oost (Amersfoort en Leusden)
Reinaerde (Utrecht)
Sherpa (Hilversum)
WoondroomZorg (Veenendaal)

Financiering van de Zorg
Wmo: (gemeente) beschikking Beschermd Wonen met PGB (geenZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN) 

 

 

 

 

Woningaanbod