'maatwerk
wonen met zorg'

Schermafdruk 2018 10 24 21.05.03

Op dinsdag 6 november a.s. organiseert de Grasboom een informatie-avond voor de negen Grasboomprojecten.

Het thema van die avond is ‘Hoe nu verder’ en verwijst naar twee belangrijke actuele thema’s die binnen de Grasboom spelen.

De vraag die wij als 'de Grasboom' stellen is, hoe we verder gaan als koepelorganisatie en omgaan met de groeiende vraag van initiatiefnemers om nieuwe wooninitiatieven te ondersteunen

Een onderwerp wat hierbij aansluit sluit voor die avond is ‘Maatwerk voor bijzondere erfgenamen’. De focus ligt daarbij op het beschermen van vermogen binnen het erfrecht. Henk Bukkems, auteur en notarieel jurist, bespreekt de knelpunten en mogelijkheden die het erfrecht biedt voor kwetsbare, bijzondere erfgenamen.

Harry van Haarlem zal een toelichting geven op een mogelijk nieuw wooninitiatief voor 35-plussers met ASS.

Om te inventariseren hoe groot de belangstelling is voor dit wooninitiatief kan die avond een vragenformulier worden ingevuld. Bij voldoende belangstelling zal er in februari een informatieavond worden georganiseerd.

Aansluitend zal het nieuwe Grasboom webportaal met de negen onderliggende websites worden gepresenteerd en zal het bestuur iets vertellen over de resultaten van de strategiesessie op 30 oktober.

Thema: ‘Hoe nu verder?’
Aanvang: 19:45u (inloop vanaf 19:15)
Locatie: Kijkoor (Theaterzaal van activiteitencentrum Sherpa
Eikenlaan 4 – 3755 CP Eemnes

Woningaanbod