'maatwerk
wonen met zorg'

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk

Rapport Net als Thuis VWS 2

Het Socaal Cultureel Planburo (werkend onder VWS) publiceerde 17-april jl. haar rapport 'Net als thuis'; het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek naar ouderinitiatieven.

De auteurs, Inger Plaisier en Mirjam de Klerk, spraken met ouders, adviseurs die ouderinitiatieven begeleiden, zorgprofessionals, maar ook met enkele medewerkers

Lees meer...

outlook logoOp dit moment is het verzenden van e-mails vanuit De Grasboom naar Microsoft-postvakken beperkt.
Dit betreft bijvoorbeeld e-mailadressen met „@live“, „@outlook“, „@msn“ of „@hotmail“.
 

De redenen voor deze beperkingen zijn recent gewijzigde richtlijnen van Microsoft.

Lees meer...

BESTUURGeheel in lijn en conform de afspraken die het bestuur in 2016 heeft gemaakt over het roulerend voorzitterschap zal Cees Boutens de voorzittershamer van de Grasboom, per 1 mei 2018, voor de komende 2 jaar overdragen aan Patrick Lauwers.

Lees meer...

 

UitsluitingKort na de jaarwisseling hebben de drie Grasboomprojecten in Amersfoort, Leusden en Veenendaal, aangevuld met het ouderinitiatief EFF5, een brandbrief gestuurd naar beleidsmedewerkers Wmo en B&W van de centrumgemeente Amersfoort.

Lees meer...

Schermafdruk 2017 09 15 18.36.59Pgb budgethouders die onder de Wlz vallen (dus niet onder de Wmo) kunnen hun Pgb verliezen als zij uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Het zorgkantoor kan onder deze omstandigheid een pgb weigeren en de zorg in natura (ZIN) toekennen.

Lees meer...

Schermafdruk 2017 09 15 21.43.08Leuk om eens een kijkje te nemen bij een van de acht ouderinitiatieven van de Grasboom in Amersfoort en te beluisteren hoe de samenwerking tussen bewoners, ouders en het begeleidingsteam gaat.

Lees meer...

Schermafdruk 2017 07 07 00.02.59Het bestuur van De Grasboom, waarin alle Grasboomprojecten zijn vertegenwoordigd, heeft bij de laatste bestuursvergadering, op 4 juli jl, een algemene klachtenprocedure aangenomen, waarbij een onafhankelijk klachtenfunctionaris is betrokken.

Lees meer...

Memo ouderinitiatievenOp 31 maart verscheen het rapport ‘Zorgen voor gezonde groei’ dat aan de Tweede Kamer is aangeboden en beschikbaar is gesteld ten behoeve van de formatie van een nieuw te vormen kabinet. Veel ouderinitiatieven en belangvereniging en PerSaldo maken zich zorgen

Lees meer...

Memo ouderinitiatievenOok de Pgb gefinancierde ouderinitiatieven krijgen geen rust. Op het moment dat e.a. in rustiger vaarwater lijkt te zijn gekomen na de stormachtige transitie in de zorg, van Awbz naar Wmo en enkele gemeenten eindelijk zijn gaan inzien dat juist deze kleinschalige, Pgb gefinancierde woonvormen efficient en voordelig passende maatwerkzorg leveren,

Lees meer...

Schermafdruk 2017 03 29 12.46.49Op 12 april a.s. bestaat het Grasboomproject Hilversum Binnendoor al weer vijf jaar.
Ter gelegenheid van het vijf jarige bestaan verscheen er deze week een paginagroot artikel in de Gooi & Eemlander.

 

 

Lees meer...

Nieuwsflits

Woningaanbod