'maatwerk
wonen met zorg'

PGB portaal 1In juni 2018 is de overgang begonnen van ‘Mijn PGB’ (bij de SVB) naar het nieuwe PGB-Portaal. Als eersten gaan de budgethouders van zorgkantoor DSW en de gemeente Westland over. De andere zorgkantoren en gemeenten volgen later.

Lees meer...

Nieuwe penningmeesterNa ruim 4 jaar penningmeester te zijn geweest draagt Bastiaan van de Wetering zijn taak over aan Gert Hekkenberg.

Nadat Bastiaan, in 2013, als penningmeester van Grasboom Veenendaal was aangesteld, werd hij in juli 2014 ook penningmeester voor stichting De Grasboom.

Lees meer...

webportaal 2018De nieuwe redactie voor de Grasboom webportal kwam afgelopen week bij elkaar in De Kargadoor in Utrecht. Schrijvers van de locaties van de Grasboom zaten voor het eerst met elkaar om de tafel.

Nu het nieuwe webportal voor de Grasboom bijna klaar is zullen de verschillende locaties de eigen website op het webportal voorzien van inhoud.

Lees meer...

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk

Rapport Net als Thuis VWS 2

Het Socaal Cultureel Planburo (werkend onder VWS) publiceerde 17-april jl. haar rapport 'Net als thuis'; het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek naar ouderinitiatieven.

De auteurs, Inger Plaisier en Mirjam de Klerk, spraken met ouders, adviseurs die ouderinitiatieven begeleiden, zorgprofessionals, maar ook met enkele medewerkers

Lees meer...

BESTUURGeheel in lijn en conform de afspraken die het bestuur in 2016 heeft gemaakt over het roulerend voorzitterschap zal Cees Boutens de voorzittershamer van de Grasboom, per 1 mei 2018, voor de komende 2 jaar overdragen aan Patrick Lauwers.

Lees meer...

 

UitsluitingKort na de jaarwisseling hebben de drie Grasboomprojecten in Amersfoort, Leusden en Veenendaal, aangevuld met het ouderinitiatief EFF5, een brandbrief gestuurd naar beleidsmedewerkers Wmo en B&W van de centrumgemeente Amersfoort.

Lees meer...

Schermafdruk 2017 09 15 18.36.59Pgb budgethouders die onder de Wlz vallen (dus niet onder de Wmo) kunnen hun Pgb verliezen als zij uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Het zorgkantoor kan onder deze omstandigheid een pgb weigeren en de zorg in natura (ZIN) toekennen.

Lees meer...

Schermafdruk 2017 09 15 21.43.08Leuk om eens een kijkje te nemen bij een van de acht ouderinitiatieven van de Grasboom in Amersfoort en te beluisteren hoe de samenwerking tussen bewoners, ouders en het begeleidingsteam gaat.

Lees meer...

Schermafdruk 2017 07 07 00.02.59Het bestuur van De Grasboom, waarin alle Grasboomprojecten zijn vertegenwoordigd, heeft bij de laatste bestuursvergadering, op 4 juli jl, een algemene klachtenprocedure aangenomen, waarbij een onafhankelijk klachtenfunctionaris is betrokken.

Lees meer...

Memo ouderinitiatievenOp 31 maart verscheen het rapport ‘Zorgen voor gezonde groei’ dat aan de Tweede Kamer is aangeboden en beschikbaar is gesteld ten behoeve van de formatie van een nieuw te vormen kabinet. Veel ouderinitiatieven en belangvereniging en PerSaldo maken zich zorgen

Lees meer...

Nieuwsflits

Woningaanbod