'begeleid
zelfstandig wonen'

 

UitsluitingKort na de jaarwisseling hebben de drie Grasboomprojecten in Amersfoort, Leusden en Veenendaal, aangevuld met het ouderinitiatief EFF5, een brandbrief gestuurd naar beleidsmedewerkers Wmo en B&W van de centrumgemeente Amersfoort.

Lees meer...

Horizons verkennen websiteOp 22 november a.s. organiseert De Grasboom een thema-informatie avond. In de loop der jaren zijn de algemene vergaderingen meegegroeid met de behoefte die bij ouders leeft om meer met elkaar te delen en onderwerpen te belichten die betrekking hebben op gebieden zoals wonen, welzijn en zorg.

Lees meer...

Schermafdruk 2017 09 15 18.36.59Pgb budgethouders die onder de Wlz vallen (dus niet onder de Wmo) kunnen hun Pgb verliezen als zij uitsluitend zorg inkopen bij één, door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder. Het zorgkantoor kan onder deze omstandigheid een pgb weigeren en de zorg in natura (ZIN) toekennen.

Lees meer...

Schermafdruk 2017 09 15 21.43.08Leuk om eens een kijkje te nemen bij een van de acht ouderinitiatieven van de Grasboom in Amersfoort en te beluisteren hoe de samenwerking tussen bewoners, ouders en het begeleidingsteam gaat.

Lees meer...

Schermafdruk 2017 07 07 00.02.59Het bestuur van De Grasboom, waarin alle Grasboomprojecten zijn vertegenwoordigd, heeft bij de laatste bestuursvergadering, op 4 juli jl, een algemene klachtenprocedure aangenomen, waarbij een onafhankelijk klachtenfunctionaris is betrokken.

Lees meer...

De Roskam 31 05 2017In het monumentale pand van restaurant ‘De Roskam’ aan het Plein in Houten vond woensdag 31 mei jl. een bijzondere bijeenkomst plaats met het bestuursteam van De Grasboom, oud-secretaris Jacques Homveld en aftredend vicevoorzitter Ben Peek.

Lees meer...

Memo ouderinitiatievenOp 31 maart verscheen het rapport ‘Zorgen voor gezonde groei’ dat aan de Tweede Kamer is aangeboden en beschikbaar is gesteld ten behoeve van de formatie van een nieuw te vormen kabinet. Veel ouderinitiatieven en belangvereniging en PerSaldo maken zich zorgen

Lees meer...

MindDe afgelopen twee jaar is de Taskforce GGz actief aan de slag geweest in meer dan twintig gemeenten om belangenbehartigers van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan tafel te krijgen bij de gemeente.

Lees meer...

RidderordeHet heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd... Negen Culemborgers en één Tielenaar zijn gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding door burgemeester De Vet. Daarbij werd Jan Bijma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lees meer...

Memo ouderinitiatievenOok de Pgb gefinancierde ouderinitiatieven krijgen geen rust. Op het moment dat e.a. in rustiger vaarwater lijkt te zijn gekomen na de stormachtige transitie in de zorg, van Awbz naar Wmo en enkele gemeenten eindelijk zijn gaan inzien dat juist deze kleinschalige, Pgb gefinancierde woonvormen efficient en voordelig passende maatwerkzorg leveren,

Lees meer...

Nieuwsflits

Woningaanbod