LogoGB
 

Het bestuur van Stichting De Grasboom, waarvan het secretariaat is gevestigd in Blaricum (1261 JC), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Privacy statement

Contactgegevens
Secretariaat Stichting de Grasboom

p.a. Fransepad 2A
1261 JC Blaricum
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Grasboom verwerkt verzamelt het liefst zo min mogelijk persoonlijke gegevens van je. Toch is dat soms nodig als je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld bij aanmelding voor de wachtlijst; beoordeling van je aanmelding; telefonische overleg; direct-mailing bij woningaanbod of ter voorbereiding van een intakegesprek.

Dit zijn de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonlijke gegevens en/of privacygevoelige persoonsgegevens van jou worden verwerkt door de wachtlijstcommissie van De Grasboom en/of intakecommissies van onderliggende Grasboomprojecten. Leden van deze commissies hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Gegevens die we verwerken en die je persoonlijk aan ons verstrekt

 • Achtergrondinformatie
 • Informatie over zorgindicatiestelling/ beschikking Wmo

Voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken

Je persoonsgegevens gebruiken we alleen voor onderstaande doelen:

 • Je plaatsing op de wachtlijst
 • Je attenderen over de A/ B- status op de wachtlijst
 • Je informeren over woningaanbod via direct-mailing
 • Informatie verstrekken ter voorbereiding van een intakegesprek

Geautomatiseerde besluitvorming

De Grasboom neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die voor jou persoonlijk gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om ‘besluiten’ die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Grasboom) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren je persoonsgegevens totdat:

 • Je geplaatst wordt in een Grasboomproject
 • Je op enig moment zelf aangeeft niet meer op de wachtlijst te willen staan
 • Je wachtlijst-inschrijving niet (meer) wordt verlengd

Delen van persoonsgegevens met derden

Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend met jouw toestemming aan de betrokken zorgleverancier verstrekt en alleen als dit nodig is 1) ter voorbereiding van een intakegesprek; 2) de uitvoering van een zorgovereenkomst of 3) om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze website met analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.

Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone, bewaart wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt. Dankzij deze cookies kunnen wij onze website optimaliseren en het gebruiksgemak verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Selecteer hiervoor de hulpfunctie van je browser of op je toetsenbord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar de wachtlijstcommissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Identiteit vaststellen bij verzoek

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto; de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort); paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Grasboom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Blaricum, mei 2018

Bestuur stichting De Grasboom

 

privacy