'aandacht voor autisme
      en wonen met zorg'

 

clophaemer2

 

 

Impressie Utrecht Clophaemer

 

Stichting Utrecht Clophaemer
Website:   www.grasboomclophaemer.nl
9 appartementen
Adres:   Victoria Regiadreef 70c
Plaats:   3563 GJ Utrecht
Contactpagina:   clophaemer.degrasboom.org/contact.html
Verhuurder:   Stichting Studenten Huisvesting (SSH)
Zorgleverancier:   Reinaerde ( www.reinaerde.nl )


Introductie Grasboom Utrecht Clophaemer

Ons project (gestart in 2008) ligt in de stad Utrecht in de wijk Overvecht. Wij maken deel uit van een appartementencomplex, in een levendige omgeving (verkeer, mensen). In 2010 zijn de meeste bewoners (meest mannen) ouder dan 30 jaar. Het project wordt door onze bewoners ervaren als een veilige omgeving. Naar de begeleiding toegaan voor hulp of met een vraag, wordt makkelijk gedaan. Wij vinden het allemaal belangrijk dat bewoners en ouders meedoen en een bijdrage leveren aan hun woonomgeving en de organisatie. De bewoners van ons project zien zich als een hechte groep individuen die regelmatig iets samen doet. Niet alle bewoners doen vaak mee, het is niet verplicht maar wordt wel gestimuleerd. De begeleiders zijn alert op vereenzaming. Onze bewoners kunnen hier blijven wonen tot ze oud zijn. Wij vinden het samen eten belangrijk, Meer dan de helft van onze bewoners eet vaak mee. Onze ouders zijn allemaal actief betrokken; iedereen heeft een of meerdere taken in de organisatie. Wij vinden het heel begrijpelijk als ouders niet kunnen of willen helpen, maar wel binnen grenzen en tijdelijk. Afgelopen 2 jaar zijn er meerdere bewoners geslaagd (diploma, werk vinden). Bewoners gaan samen op vakantie. Wij experimenteren voor nieuwe bewoners met zogenaamde logeerweken in een kale kamer. Wij zien dat als een proefperiode om te kijken hoe het verloopt en de begeleiders kunnen zien of er een match is en de begeleiding die gegeven moet worden passend is. 

Algemene beschrijving
Binnen het project de Clophaemer is het wonen en de zorg strikt gescheiden. De bewoners huren zelf een appartement van SSH. De zorg wordt geleverd door Reinaerde. Als een bewoner op de Clophaemer komt wonen, tekent hij / zij een zorgovereenkomst met de Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer. Het afnemen van de zorg is een vereiste om op de Clophaemer te kunnen (blijven) wonen.

Het gebouw de Clophaemer in Utrecht Overvecht grenst aan winkelcentrum de Klop. In de Clophaemer worden door woningbouwvereniging SSH appartementen verhuurd. Eén woonlaag is speciaal bestemd voor een ouderinitiatief van stichting de Grasboom. Het project draagt de naam van het gebouw: ‘de Clophaemer’. De negen bewoners huren zelfstandig een ruim appartement (8 éénkamer-appartementen van circa 55m2, 1 van circa 70m2) met eigen voordeur. Er is begeleiding van Reinaerde aanwezig. Van bewoners wordt verwacht dat zij zich begeleidbaar opstellen.

Een tiende appartement is ingericht als gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en kantoor voor de begeleiding. In de gemeenschappelijke ruimte is een kookvoorziening, tv en computer aanwezig. De ruimte kan ook gebruikt worden voor overleg. Tevens kunnen de bewoners gebruik maken van de wasmachine en de wasdroger. Individuele begeleidingsmomenten vinden in principe plaats op het appartement van de bewoner. De gemeenschappelijke ruimte is een ontmoetingsruimte. Elke avond kan er onder begeleiding gekookt en gegeten worden. De bewoners die hier gebruik van maken, kiezen daarbij per keer ieder een taak, zoals recept uitzoeken, boodschappen doen, koken of opruimen. Ook worden er activiteiten georganiseerd. Deelname is op basis van inschrijving en is niet verplicht.

Er is een parkeergarage (betaalde plaatsen) en fietsenberging (één aparte, afgesloten ruimte voor alle 9 bewoners) in de kelder van het gebouw. Tevens is er een lift aanwezig.

Dienstverlening
Er is een begeleider aanwezig op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 22.30 uur. Op zaterdag en zondag is er een tussendienst van 13.00 tot 21.00 uur. Begeleiders werken vanuit methodieken die zijn afgestemd op de doelgroep.

De ondersteuning en begeleiding worden afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden. Afspraken over zorg en ondersteuning worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider waar hij/zij wekelijks een contactmoment mee heeft. Het gesprek wordt in eerste instantie met de bewoner gevoerd. Uiteraard worden wettelijk vertegenwoordigers hierbij betrokken. Ouders worden op de hoogte gesteld van de bespreking van het begeleidingsplan. Het wordt aan bewoner en ouder gelaten wie er bij dit gesprek aanwezig en betrokken is.

Rol van de ouders
Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer is ontstaan uit een ouderinitiatief. Van de ouders van bewoners wordt betrokkenheid verwacht. Daarnaast wordt, naar vermogen, inzet verwacht in een commissie of op ad hoc basis. Dit kunnen hand en spandiensten zijn, het organiseren van een bijeenkomst, en dergelijke.

  • Het bestuur van Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer bestaat uit ouders. Het bestuur onderhoudt de zakelijke contacten met Reinaerde en is onder andere verantwoordelijk voor het financiële beheer van de gezamenlijke gelden.
  • In de zorgcommissie, die eens per 6 weken bij elkaar komt, bespreken 3 ouders samen met de manager, de gedragskundige en een begeleider van Reinaerde, de inhoudelijke aspecten van de ondersteuning door Reinaerde. Jaarlijks peilt de zorgcommissie de tevredenheid van de bewoners in een bewonerstevredenheidsonderzoek.

Omgeving
De Clophaemer ligt in de wijk Utrecht Overvecht. Er is een klein winkelcentrum direct naast de locatie. Het groot winkelcentrum Overvecht ligt op 10 minuten fietsen. De wijk kent een groot aanbod aan medische voorzieningen, recreatie & sportfaciliteiten. Het centrum van Utrecht ligt op 20 minuten fietsen. Er is een bushalte in de directe omgeving en een treinstation nabij.
Utrecht Overvecht grenst aan de natuurgebieden de Ruigenhoekse polder en de Maarsseveense plassen.

Financiering en indicatie

  • De Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer koopt begeleiding in bij Reinaerde op basis van het PGB/WMO.
  • De bewoner heeft een maatwerkvoorziening Wmo die recht geeft op ondersteuning in de vorm van Beschermd wonen afgegeven door de gemeente Utrecht met de leveringsvorm PGB.
  • Om inzicht te krijgen of een en ander financieel haalbaar is, kunt u het indicatieve financiële overzicht bekijken. Klik HIER.

Overige informatie
Hieronder vind u meer informatie over het wonen bij Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer:

Voor meer informatie over de zorgvisie, visie op begeleiding en het begeleidingsaanbod van Reinaerde klikt u HIER.

 

!--

-->

Woningaanbod