'begeleid
zelfstandig wonen'

De dienstverlening bij De Grasboom is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Voor veel bewoners is het wonen met begeleiding de eerste stap vanuit het ouderlijk huis en misschien wel de grootste stap in hun leven. Het is van belang dat we die stap goed voorbereiden en zorgvuldig zetten.

Om te komen tot een juiste keuze is vanuit de ouderinitiatieven in samenspraak met de zorgaanbieders een bewonersprofiel en voorwaarden opgesteld. Het is het streven van De Grasboom om een algemeen bewonersprofiel te hanteren, echter onderling vertonen de bewonersprofielen van de acht Grasboomprojecten kleine verschillen. Onder 'projectinformatie' kun je kennis nemen van de verschillende bewonersprofielen per project.

In dit artikel lees je meer over:


Voorwaarden voor het wonen bij De GrasboomVoorwaarden voor het wonen bij De Grasboom

 • Om bij de Grasboom te kunnen wonen met de ondersteuning die bij je past zijn de volgende voorwaarden van belang:
 • Je hebt een diagnose Autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in DSM 5
 • Je bent minimaal 18 jaar (instroomleeftijd vanaf 18 jaar, inschrijven op wachtlijst kan vanaf 17 jaar)
 • Je hebt een normale tot hoge intelligentie
 • Je hebt een beschikking van de gemeente voor een Wmo maatwerkvoorziening Beschermd Wonen (met PGB) die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij de Grasboom wilt inkopen. 
 • Je bent in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen; ‘je eigen voordeur beheren’ in die zin dat je je eigen privacy kunt bewaken en verantwoordelijkheid draagt voor je eigen veiligheid en die van de groep. (Bijvoorbeeld: woning afsluiten en niet iedereen binnen laten.)
 • Je bent in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren, waarbij aansturing nodig kan zijn.
 • Je bent zelfstandig in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten, waarbij aansturing en ondersteuning soms nodig kan zijn.
 • Je kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 • Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt
 • Je hebt een baan of andere dagbesteding buitenshuis of de motivatie hier naar op zoek te gaan
 • Je hebt een eigen inkomen (salaris of uitkering) die je in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • Je staat als woningzoekende ingeschreven bij woningnet in de gemeente waar je wilt gaan wonen
 • Je bent ingeschreven als deelnemer op de wachtlijst van De Grasboom

 

Contra indicaties
Contra indicaties
Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden zijn er contra-indicaties vastgelegd.
Je kunt niet komen wonen bij De Grasboom of je kunt niet meer wonen bij De Grasboom als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

 • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat. (autisme is dominante grondslag)
 • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat
 • Als er sprake is van ernstige drugs en/of alcoholproblematiek
 • Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag
 • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
 • Als er sprake is van een verstandelijke beperking *)
 • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten
 • Als er structurele financiële problemen zijn
 • Een permanente motorische of vocale dwangstoornis, kan in bepaalde gevallen een contra indicatie zijn. **)

*) In sommige gevallen kan een IQ van 75 -85 passend zijn als er een reëel perspectief is op ontwikkeling en leerbaarheid.
**) Een permanente motorische of vocale dwangstoornis kan een belemmering zijn en is afhankelijk in hoeverre je de dwanghandeling zelf kunt controleren en deze niet storend is voor medebewoners.

Wat De Grasboom niet kan bieden
Wat De Grasboom niet kan bieden
De Grasboom biedt een beschermde woonomgeving aan jongvolwassenen die een reëel perspectief hebben toe kunnen groeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. De individuele ondersteuning die geboden wordt is maatwerk, maar is gelimiteerd. Voor de goede orde tonen we in onderstaand overzicht diensten die wij niet kunnen bieden.

 • Geen begeleiding/behandeling voor ernstige gedragsproblematiek
 • Geen begeleiding/behandeling voor actieve middelenverslaving
 • Geen verpleging/behandeling voor ernstige somatische / lichamelijke handicaps
 • Geen nacht – of slaapwacht
 • Geen gecontroleerde (bemande) in-en uitgang in het wooncomplex

Elders Beschermd Wonen
Elders Beschermd Wonen. Hoe zit dat met de Wmo?

Je kunt voor Beschermd wonen in iedere gemeente in Nederland gaan wonen, waar je maar wilt. Als inwoner van Nederland kom je in aanmerking voor een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen wanneer je in verband met psychische of psychosociale problemen niet in staat bent zonder begeleiding te zelfstandig te kunnen functioneren op verschillende levensterreinen. Je moet daarbij denken aan levensterreinen zoals; zelfstandig Wonen, Dagbesteding; Psychisch functioneren; en het sociaal netwerk; het Huishouden en Financiën, e.d.

Je kunt je wenden tot iedere gemeente van je keuze; je hoeft hiervoor op dat moment geen inwoner van die gemeente te zijn. De gemeente van je keuze wendt zich dan voor de zorg tot de centrumgemeente waartoe die gemeente behoort.
De gemeente onderzoekt je ondersteuningsvraag en kan een beschikking verstrekken voor een maatwerkvoorziening in beschermd wonen (met PGB) die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je wilt gaan inkopen.

Zijn er nog vragen?
Zijn er nog vragen?
Heb je na het lezen van het bovenstaande nog vragen of zijn er twijfels of De Grasboom wel bij jou past. Stel je vraag dan middels het contactformulier aan de mensen van de wachtlijstcommissie, zij kunnen je zeker verder helpen. Voor meer zorginhoudelijke vragen kunnen zij je ook helpen en kunnen daarbij beschikken over de expertise van de zorgaanbieders van De Grasboom. Zo nodig nemen zij persoonlijk contact met je op.

Woningaanbod