LogoGB
Lees de Aanmeldingsprocedure hoe je voor een woonproject in aanmerking kunt komen.

Met het onderstaande formulier zet je de eerste stap voor de aanmelding van een kandidaat of als medewerker van een woonproject.
Met dit formulier wordt een (inlog)account aangemaakt.
Na het invullen en verzenden van dit formulier kun je met de ingevulde (en per mail toegezonden) gegevens op de website inloggen.


Voornaam aanmelder*
Vul hier de voornaam in van de aanmelder (Degene die de kandidaat aanmeldt.)

Tussenvoegsel
Vul hier een eventueel tussenvoegsel voor de achternaam van de aanmelder in.

Achternaam aanmelder*
Vul hier de achternaam in van de aanmelder.

Aanmelder is een:*
Geef hier aan in welke relatie u staat tot de kandidaat of het woonproject waarvoor wordt aangemeld.

Gegevens kandidaat
(Degene die wordt aangemeld, bijvoorbeeld uw zoon of dochter of cliënt .)

De intakeprocedure bestaat na dit aanmeld formulier nog uit het feitelijke 'Intakeformulier' wat door de wachtlijst commissie wordt beoordeeld.

Met dit formulier wordt een (inlog)account aangemaakt voor de contactpersoon van de kandidaat. Zodra je bent ingelogd verschijnt onder het menu 'Aanmelding' het 'Intakeformulier' waarmee je de aanmeldingsprocedure kunt vervolgen.
Gegevens medewerker
(Iemand die functionaliteit op deze website gebruikt.)

Met dit formulier wordt een (inlog)account aangemaakt voor de medewerker.
(Dit moet een ander (inlog)account zijn dan dat mogelijk eerder is gebruikt.
De rol van de medewerker kan worden gekozen, maar is pas actief na toetsing. Je wordt hierover geïnformeerd zodra dit is uitgevoerd.
Voornaam*
Vul hier de roepnaam in van de kandidaat.

Tussenvoegsel
Vul hier een eventueel tussenvoegsel voor de achternaam van de kandidaat in.

Achternaam*
Vul hier de achternaam in van de kandidaat.

Geboortedatum*
Voer hier de geboortedatum dd-mm-jjjj van de kandidaat in.

Geslacht*
Geef aan of de kandidaat een man of een vrouw is.

Adres*
Vul hier het huidige adres en huisnummer in.

Postcode*
Vul hier een geldige postcode in, 4 cijfers spatie en 2 hoofdletters, behorend bij het adres.

Woonplaats*
Vul hier de huidige woonplaats in.

Telefoonnr
Voer hier desgewenst een telefoonnummer in waarop de kandidaat bereikbaar is. Gebruik 10 cijfers en of een - of een spatie.

Email kandidaat
Voer hier een geldig emailadres in waarop de kandidaat zo nodig bereikbaar is.

Voorkeur project*
Geef hier aan naar welk wooninitiatief je voorkeur uitgaat.

Hoe bent u bij De Grasboom terecht gekomen?*
Vul hier in op welke wijze u bij De Grasboom terecht bent gekomen.

Anders namelijk
Geef hier aan hoe u anders met De Grasboom in aanraking bent gekomen.

Telefoonnummer medwerker
Vul hier het (vaste) telefoonnummer in waarop de medwerker bereikbaar is. Gebruik 10 cijfers en of een - of een spatie.

Mobiel telefoonnummer medwerker
Vul hier het (mobliele) telefoonnummer in waarop de medwerker bereikbaar is. Gebruik 10 cijfers en of een - of een spatie.

Voorkeur bereikbaarheid medewerker
Kies hier de wijze waarop de medewerker bereikbaar wilt zijn.

Medewerker actief voor*
Voor welk project is de medewerker actief?

Rol van de medewerker*
Geef aan welke rol je gaat vervullen als medewerker?

Opmerkingen bij aanmelden
Als je nog opmerkingen heeft t.a.v. de aanmelding dan kunt je die hier plaatsen

Gegevens t.b.v. inlogaccount
Email contactpersoon / gebruikersnaam*
Het opgegeven emailadres / gebruikersnaam is geen geldig emailadres of is al in gebruik. Kies een ander geldig mailadres als gebruikersnaam, waarmee u als contactpersoon bereikbaar bent. Op dit mailadres zult u de inloggegevens waarmee u kunt inloggen ontvangen.

Bevestig email als gebruikersnaam*
Vul nogmaals het email adres van de contactpersoon in om te controleren of het juiste adres is opgegeven.

Wachtwoord*
Het getoonde wachtwoord zal ook per email worden verzonden aan het hierboven opgegeven mailadres. Desgewenst kunt u het later als u gaat inloggen wijzigen.

Voorkom spam*
Voorkom spam Ververs Vul hier de letters in die je hier ziet. Deze tekens dienen te voorkomen dat er ongewenste aanmeldingen worden ingediend. Met de link 'Ververs' kun je een ander tekenreeks kiezen als je het niet goed kunt lezen.

Verzend aanmelding

Status Deelnemer
Ongeldige invoer

Naam Deelnemer
Ongeldige invoer

Naam van de contactpersoon*
Vul hier de naam van de contactpersoon in die de kandidaat aanmeld.

User ID
Ongeldige invoer

Mailadres Administrator
Ongeldige invoer

Mailblok naarmelder
Ongeldige invoer

Mail naar admin
Ongeldige invoer