'begeleid
zelfstandig wonen'

Zorgvisie

Wonen en zorg zijn gescheiden. Je huurt een appartement bij Habion. De begeleiding koop je in bij Stewovon die collectief zorg inkoopt bij een geselecteerde zorgleverancier. Als een bewoner aan de Vondellaan komt wonen, ondertekent hij een huurovereenkomst en een zorgovereenkomst. Het is altijd een combinatie van die twee overeenkomsten. Het afnemen van de zorg in de vorm van begeleiding is een vereiste om aan de Vondellaan te kunnen (blijven) wonen. Dat heet een 'koppelbeding'; je kunt dus alleen een woning huren als (en zolang) je zorg inkoopt bij Stewovon en anderzijds, kun je alleen de zorg van Stewovon inkopen als je een woning huurt. Er is sprake van 'zorg op afspraak' met individuele begeleiders, maar er is dagelijks ondersteuningszorg in je nabijheid.

Het doel is de bewoners te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Dit door middel van het bieden van maatwerk: ontwikkelingsgerichte en ondersteunende begeleiding. Er is sprake van individuele begeleiding en begeleiding bij groepsactiviteiten waarbij (sociale) vaardigheden kunnen worden geoefend. Je kunt hierbij denken aan samen boodschappen doen, eten koken, samen eten en opruimen. Bij deze activiteiten leer je ook rekening te houden met anderen en verantwoordelijkheid te nemen. Voor iedere bewoner wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt waarin de afspraken voor de individuele begeleiding worden vastgelegd.

In het persoonlijk begeleidingsplan komen de volgende begeleidingsaspecten aan de orde:

  • Psychisch/sociaal welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Veiligheid
  • Huisvesting
  • Huishouding/zelfzorg
  • Financiën
  • Dagbesteding/dagstructuur.

Deze combinatie van wonen en zorg geeft zicht op de mogelijkheden van de individuele bewoner en zal leiden tot de hoogst haalbare zelfstandigheid.

Uitgaande van normale tot hoge intelligentie, wordt een eigen verantwoordelijkheid verwacht. De begeleiding stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners.

Uitgangspunt is begeleiding vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen van de bewoner.

De zorg op maat zal bestaan uit het individuele deel (benodigde begeleiding die wordt beschreven in je persoonlijk begeleidingsplan) en een basispakket voor iedereen (aanwezigheid, gezamenlijke – en groepsactiviteiten). Overige budgetruimte in het Pgb kan aangewend worden voor aanvullende ondersteuning en begeleiding. Deelnemen aan gezamenlijke activiteiten is altijd op basis van vrijwilligheid van de bewoners, maar de begeleiders stimuleren deelname nadrukkelijk. Stewovon neemt periodiek bij bewoners, ouders en begeleiders een tevredenheidsonderzoek af, over de gang van zaken. De uitkomsten van zo'n onderzoek maken zichtbaar waar de aandachtspunten liggen voor de komende periode

Woningaanbod