'begeleid
zelfstandig wonen'

Kostenindicatie
(aan onderstaande opgave geen rechten worden ontleend)

De huur is afhankelijk van de grootte van het appartement en ligging in het woongebouw. Sommige appartementen hebben vanuit de woonkamer een deur naar een terras of balkon. In onderstaande kostenindicatie is uitgegaan van een gemiddeld appartement. De bewoner betaalt zelf de huur en het levensonderhoud. Dit mag nooit worden betaald vanuit het Pgb. De bewoner sluit een huurcontract met woningcorporatie Habion, die maandelijks de huur incasseert. Onderstaande bedragen zijn schattingen die per bewoner kunnen verschillen, ze geven slechts een indicatie!

Voorbeeld van wat een bewoner per maand uitgeeft
 Huur inclusief servicekosten €   575 
 Gas, water, licht €     90 
 Zorgverzekering €   105 
 Tv, vaste telefoon, internet €     55 
 Gemeente, waterschap en verzekeringen €     85 
 Eigen bijdrage CAK (indicatief) €     20 
 Mobiele telefoon   €     20 
Totaal per maand: €   950 


Om aan de Vondellaan te kunnen wonen heb je ieigen inkomen nodig. 

Voorbeeld van de inkomsten van een individuele bewoner.
 Wajong  €   950 
 Vakantietoeslag €     55 
 Huurtoeslag €   275 
 Zorgtoeslag €     95 
Totaal per maand:  € 1.375 

 

Zorgkosten

Om bij Stewovon de zorg te kunnen inkopen die bij je past, betaal je zorgkosten. Hiervoor heb je een Pgb nodig. In de Wmo heb je een beschikking ‘Beschermd Wonen’ met Pgb nodig. In Hilversum is zorgpakket 3 of 4 toereikend. Er worden individuele uren, ondersteuningsuren en groepsuren met een opslag voor de zorg-infrastructuur in rekening gebracht. Vanuit het Pgb betaalt De Sociale Verzekerings Bank (SVB) de zorgkosten aan Stewovon, die op haar beurt vervolgens de zorgleverancier betaalt. Als je zorg met je Pgb wilt inkopen die niet door Stewovon geboden kan worden is het van belang dat je hiervoor voldoende budget overhoudt. 

Woningaanbod