'aandacht voor autisme
      en wonen met zorg'

 

Kostenindicatie 2015
(Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.)
Stichting Exploitatie Hilversum (STEH), exploiteert het wooncomplex Hilversum Binnendoor.
Binnen STEH zijn zes tweekamer appartementen van circa 50 m2 en twee grote appartementen van circa 60 m2.
De huur is afhankelijk van de grootte van het appartement en van de verdieping in het woongebouw. In de berekening is uitgegaan van een appartement van 50m2. De bewoner betaalt zelf de huur en het levensonderhoud. Dit mag nooit worden betaald vanuit het PGB. De bewoner sluit een huurcontract met STEH en STEH incasseert maandelijks de huur voor het betreffende appartement.
Onderstaande bedragen zijn schattingen die per persoon kunnen verschillen, ze geven slechts een indicatie!

 

Voorbeeld van wat een bewoner per maand uitgeeft
 Huur incl. € 7,-  servicekosten €   633 
 Gas, water, licht €   132 
 Zorgverzekering €     95 
 Tv, vaste telefoon, internet €     47 
 Gemeente, waterschap en verzekeringen €     82 
 Levensonderhoud (eten, drinken, kleding etc.) €    432 
Totaal per maand: € 1.421 

 

Om bij STEH te kunnen wonen heb je inkomsten nodig. Een PGB kan nooit worden gebruikt als inkomstenbron..

Voorbeeld van de inkomsten van een individuele bewoner.
 Wajong (oude regeling) m.i.v. jan. 2015 €   960 
 Vakantietoeslag €     77 
 Huurtoeslag €   306 
 Zorgtoeslag €     78 
Totaal per maand:  € 1.421 

 

Zorgkosten
Om bij STEH zorg te kunnen krijgen, betaal je zorgkosten. Hiervoor heb je een PGB nodig. Een PGB met GGZ 2c, GGZ 3c of GGZ 4c is toereikend om de zorgkosten te kunnen betalen. Minder is helaas niet voldoende. STEH brengt individuele uren, basisuren, groepsuren en een opslag voor de STEH-infrastructuur  in rekening. De Sociale VerzekeringsBank (SVB) betaalt deze rekeningen uit het PGB nadat de zorgovereenkomst door de SVB is goedgekeurd. Met dit geld betaalt STEH de rekeningen van de zorgleverancier. Mocht een bewoner nog geld over houden vanuit zijn PGB dan kan hij daar nog andere zorg voor inkopen.

Met ingang van 2015 is de Gemeente Hilversum verantwoordelijk voor de begeleiding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Woningaanbod