'begeleid
zelfstandig wonen'

Uitgangspunt van deze kostenindicatie is een gemiddelde  woonsituatie van een  bewoner, met een 2 kamer-appartement. Bewoner  heeft een wasmachine, vaatwasmachine en een wasdroger, kookt elektrisch (inductie) en heeft als indicatie een PGB voor Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) GGZ3C (Wonen en begeleiden). De huur is afhankelijk van de grootte van het appartement. In de berekening wordt uitgegaan van een gemiddeld 2 kamer appartement. Er zijn op STEM iets grotere (duurdere) appartementen en er is een ruim 1-kamer appartement met een aparte berging op dezelfde etage. De bewoner betaalt zelf de huur en het levensonderhoud en mag nooit worden betaald vanuit het PGB.

Voorbeeld van wat een bewoner per maand betaalt aan vaste lasten 
 Huur € 466
 Servicekosten €   37
 Eneco € 138
 Water €   13
 Zorgverzekering € 158
 Glasvezel €   47
 Mobiele telefoon €   20
Totaal per maand: € 879


Inkomsten

Om op STEM te kunnen wonen is inkomen nodig. Een PGB kan nooit worden gebruikt als inkomen. Inkomsten kunnen zijn: Salaris, studiefinanciering, Wajong- of bijstandsuitkering, ouderbijdrage, vakantietoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag.

Voorbeeld van de inkomsten van een individuele bewoner.
 Wajong  €   985
 Huurtoeslag €   268
 Zorgtoeslag €     72
Totaal per maand:  € 1.325


Zorgkosten

Op STEM krijg je zorg die je betaald van je PGB. Een PGB met GGZ 3c of GGZ 4c is toereikend. Minder PGB is helaas niet voldoende. De zorgkosten worden betaald uit ieders individuele PGB. Het PGB wordt op een aparte individuele rekening gestort door het Zorgkantoor. Onze penningmeester int, als voorschot, hiervan elke maand € 2.000,--. Met dit geld worden de rekeningen van de zorgleverancier betaald. De zorgleverancier stuurt voor de individueel afgenomen uren overzichten naar de penningmeester. Het bestuur, de ouders en de bewoners controleren altijd de uren die worden gedeclareerd. Het bestuur onderhandelt over de uurvergoeding met de zorgaanbieder en houdt toezicht zodat alles correct verloopt.
Aan het eind van het jaar worden de werkelijke individuele uren verrekend met het aantal uren waarvan, op voorschot, al is geïnd. Het teveel krijg je terug en wordt dan door het Zorgkantoor teruggevorderd. Als je te weinig hebt, betaal je bij. Er worden basisuren en individuele uren in rekening gebracht.

Basisuren en individuele uren
Basisuren worden aan alle bewoners in rekening gebracht. Basisuren zijn bedoeld voor aanwezigheid van begeleiding bij bijvoorbeeld het gezamenlijke koffiemoment, activiteiten, uitstapjes, samen koken en boodschappen doen. Individuele uren zijn alle uren die nodig zijn voor 1 op 1 begeleiding, bijvoorbeeld gesprekken met je eigen begeleider over hoe je als bewoner iets kunt aanpakken zoals leren je administratie te doen, begeleiding bij het uitzoeken en kopen van kleding, leren koken, boodschappen doen en nog heel veel andere zaken. Per bewoner is dit dus verschillend.
Op basis van het individuele zorgplan wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren begeleiding dat iemand nodig heeft. Ook wordt in het plan vastgelegd waarvoor de zorg nodig is. Als het heel goed met een bewoner gaat heeft iemand soms minder uren nodig. Dat geld wordt aan het eind van het jaar verrekend en teruggestort op je rekening en moet je dit verantwoorden naar het Zorgkantoor. Dit geld wordt dan door het Zorgkantoor teruggevorderd. Als het (tijdelijk) minder goed gaat zijn er misschien meer uren zorg nodig. Dan wordt samen met de bewoner, je persoonlijke begeleider, de zorgaanbieder, de ouders en het bestuur naar een oplossing gezocht.

Woningaanbod