'maatwerk
wonen met zorg'

De Clophaemer heeft een ontwikkelingsgericht karakter. Voor de meeste bewoners is dit de eerste stap vanuit het ouderlijk huis. Daarnaast zijn er bewoners die eerder zelfstandig hebben gewoond. De begeleiding richt zich op het verzelfstandigen van de bewoners.

Het einddoel en tempo wordt individueel bepaald. Waar mogelijk ligt het perspectief buiten de Clophaemer in de vorm van zelfstandig wonen (eventueel met ambulante begeleiding). Men kan alleen komen wonen bij de Clophaemer als voldaan wordt aan de onderstaande punten:

 • De bewoner heeft aantoonbaar een diagnose binnen het autisme spectrum en minimaal een gemiddelde intelligentie.
 • De bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen. Hij / zij kan een eigen voordeur 'beheren'. Hiermee wordt bedoeld dat hij / zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid (bijvoorbeeld afsluiten van de woning en niet iedereen binnen laten).
 • De bewoner heeft een vorm van daginvulling of staat open voor begeleiding naar een vorm van daginvulling buitenshuis zoals studie, arbeid of anderszins voor minimaal 12 uur per week.
 • De bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing en ondersteuning kan soms nodig zijn.
 • De bewoner heeft een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat hem / haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • De bewoner staat open voor begeleiding.
 • De bewoner is bereid om een aandeel te leveren aan het onderhouden van het balkon en het opruimen van de gemeenschapsruimte.
 • Er is een reëel perspectief naar een grotere mate van zelfstandigheid.
 • De bewoner is tenminste 18 jaar.
 • De bewoner staat ingeschreven, of schrijft zich direct in, bij woningnet.
 • De bewoner heeft een maatwerkvoorziening Wmo die recht geeft op ondersteuning in de vorm van Beschermd wonen afgegeven door de gemeente Utrecht met de leveringsvorm PGB.

Woningaanbod