'aandacht voor autisme
      en wonen met zorg'

 

Bewonersprofiel De Grasboom Hilversum Vondellaan

Kandidaat bewoners volgen een intake procedure waarbij de geselecteerd zorgleverancier en de commissie Zorg zullen kijken of aan het bewonersprofiel wordt voldaan, of de kandidaat ‘past’ binnen de bewonersgroep en of de kandidaat de juiste begeleiding geboden kan worden. Ook de inzet die de ouders bereid zijn te leveren aan het in standhouden van het wooninitiatief, zal in de afweging worden meegenomen. Dit is een vertrouwelijke procedure waarover geen informatie aan andere ouders of bewoners wordt verstrekt. Het bewonersprofiel bevat de volgende elementen:

Voorwaarden voor het wonen bij Grasboom Hilversum Vondellaan

 • Je hebt een diagnose Autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in de DSM5
 • Je bent minimaal 18 jaar (instroomleeftijd vanaf 18 jaar, inschrijven op wachtlijst kan vanaf 17 jaar)
 • Je hebt een normale tot hoge intelligentie
 • Je hebt een beschikking Beschermd Wonen met Pgb van de gemeente Hilversum die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij Stewovon wilt inkopen. (bijvoorbeeld zorgpakket 3 of 4)
 • Je bent in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen; ‘je eigen voordeur beheren’ in die zin dat je je eigen privacy kunt bewaken en verantwoordelijkheid draagt voor je eigen veiligheid en die van de groep. (Bijvoorbeeld: woning afsluiten en niet iedereen binnen laten.)
 • Je bent in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren, waarbij aansturing nodig kan zijn.
 • Je bent zelfstandig in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten, waarbij aansturing en ondersteuning soms nodig kan zijn.
 • Je kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 • Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt
 • Je hebt een baan of andere dagbesteding buitenshuis of de motivatie hier naar op zoek te gaan
 • Je hebt een eigen inkomen (salaris of uitkering) die je in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • Je staat als woningzoekende ingeschreven bij woningnet in de gemeente waar je wilt gaan wonen
 • Je bent ingeschreven als deelnemer op de wachtlijst van De Grasboom

Contra indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden zijn er contra-indicaties vastgelegd.
Je kunt niet komen wonen bij De Grasboom of je kunt niet meer wonen bij De Grasboom als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

 • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat. (autisme is dominante grondslag)
 • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat
 • Als er sprake is van ernstige drugs en/of alcoholproblematiek
 • Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag
 • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
 • Als er sprake is van een verstandelijke beperking
 • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten
 • Als er structurele financiële problemen zijn
 • Een permanente motorische of vocale dwangstoornis, kan in bepaalde gevallen een contra indicatie zijn.

Woningaanbod