'maatwerk
wonen met zorg'

Bewonersprofiel De Grasboom Binnendoor Hilversum
Kandidaat bewoners volgen een intake procedure waarbij de commissie Zorg beoordeelt of zij voldoen aan het bewonersprofiel. Dit profiel bevat de volgende elementen:

  • De kandidaat bewoner heeft een CIZ indicatiestelling waaruit blijkt dat hij/zij een stoornis heeft binnen het autismespectrum en dat hij/zij gemiddeld tot hoog intelligent is;
  • De kandidaat bewoner staat open voor begeleiding;
  • De kandidaat bewoner is ingeschreven als woningzoekende;
  • De bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen. Hij / zij kan een eigen voordeur 'beheren'. Hiermee bedoelen we dat hij / zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid kan dragen voor de eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, et cetera);
  • De bewoner heeft bij voorkeur een baan of een dagbesteding buitenshuis;
  • De bewoner krijgt, voor zover nodig, individueel en/of groepsgewijs begeleiding;
  • De bewoner is zelfstandig in staat zich te verzorgen  en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden uit te voeren. Aansturing kan soms nodig zijn;
  • De bewoner heeft een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat hem / haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen;
  • De bewoners zijn samen verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van de gemeenschapsruimte (Het Knooppunt)

Woningaanbod