'aandacht voor autisme
      en wonen met zorg'

 

Om de kans op succes voor onze toekomstige bewoners zo groot mogelijk te maken heeft STEM een bewonersprofiel gemaakt. Hierin staan criteria vermeld zodat je een indruk kunt krijgen of STEM een passende woonomgeving voor jou is. Dit bewonersprofiel hoort bij het woonprofiel van STEM. Het is onmogelijk om iedere jong volwassene met ASS een plek op STEM aan te bieden, hoe graag wij dit als ouderinitiatief ook zouden willen.

 • Instroom leeftijd is minimaal 18 jaar.
 • Bewoner heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum (ASS)
 • Bewoner heeft een gemiddelde tot (hoog) begaafde intelligentie.
 • De bewoner heeft zorgindicatie GGZ 3C of  GGZ 4C.
 • Bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen.
 • Bewoner kan een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat je in staat moet zijn je eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, etc.) en de groep.
 • Bewoner is in staat, om op basis van een goed gestructureerd (dag)programma zo zelfstandig mogelijk te functioneren; zichzelf te kunnen verzorgen; boodschappen te kunnen doen en een eenvoudige maaltijd te kunnen klaarmaken. Aansturing door de begeleiders kan soms nodig zijn.
 • Bewoner heeft een baan, studie of doet vrijwilligerswerk; kortom een vorm dagbesteding of een proces in gang gezet ter verkrijging van een dagbesteding.
 • Bewoner heeft een eigen inkomen, van welke aard dan ook, dat hem/haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen en in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.
 • Bewoner staat open voor begeleiding. De begeleiding is gericht op ontwikkeling en naar maximaal haalbare zelfstandigheid. De doelen worden vastgesteld in het individuele begeleidingsplan.
 • Bewoner krijgt zowel individueel als groepsgewijs begeleiding, afgestemd op de individuele behoefte.
 • Bewoner woont niet samen.
 • Bewoner heeft geen bijkomende psychiatrische-, persoonlijkheids- en/of ernstige gedragsstoornissen, die het groeien naar zelfstandigheid kunnen ondermijnen, problemen kunnen veroorzaken in de begeleiding of voor de andere bewoners overlast kunnen veroorzaken of gevoelens van onveiligheid oproepen.

Woningaanbod