'maatwerk
wonen met zorg'

Grasboom Veenendaal heeft een ontwikkelingsgericht karakter. Voor de meeste bewoners is dit de eerste stap vanuit het ouderlijk huis. Daarnaast zijn er bewoners die eerder zelfstandig hebben gewoond. De begeleiding richt zich op het verzelfstandigen van de bewoners. Het einddoel en tempo waarin dat einddoel wordt bereikt, wordt individueel bepaald. Waar mogelijk ligt het perspectief buiten Grasboom Veenendaal in de vorm van zelfstandig wonen (eventueel met ambulante begeleiding). Men kan alleen komen wonen bij Grasboom Veenendaal als voldaan wordt aan de onderstaande punten:

 • Bij de start bewoning is bewoner tussen 18 en ca. 30 jaar oud.
 • Bewoner heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum.
 • De bewoner heeft een toereikende WMO Beschermd Wonen met beschikking PGB van de gemeente.
 • Bewoner heeft aantoonbaar een gemiddelde tot hoge intelligentie.
 • Bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen.
 • Bewoner kan een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken, verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, etc.) en veiligheid van de groep bewoners op onze locatie.
 • Bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing is veelal nodig.
 • Bewoner heeft een baan, dagbesteding buitenshuis of een proces in gang gezet ter verkrijging van een dagbesteding.
 • Bewoner heeft een eigen inkomen, van welke aard dan ook, dat hem/haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen en in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.
 • Bewoner staat open voor begeleiding. De begeleiding is gericht op ontwikkeling van de bewoner naar maximaal haalbare zelfstandigheid. De doelen worden vastgesteld in het individuele begeleidingsplan.
 • Bewoner krijgt zowel individueel als groepsgewijs begeleiding, afgestemd op de individuele behoefte van de bewoner.
 • Bewoner woont niet samen.
 • Bewoner vertoont geen gedrag dat het voortbestaan van het project in gevaar brengt.
 • Zie naast de bovenstaande punten ook het bewonersprofiel van De Grasboom.

Woningaanbod