'maatwerk
wonen met zorg'

Stichting De Grasboom ondersteunt 9 ouderinitiatieven voor jongvolwassenen met een diagnose in het autistisch spectrum.

Op deze webpagina zijn de afzonderlijke projecten in kaart gebracht.
Door aan de linkerzijde van deze pagina een project te kiezen komt de beknopte informatie per project in beeld.
Door vervolgens op de foto te klikken wordt u doorgelinkt naar de website van het betreffende project.

Meer informatie over De Grasboom treft u aan op het webportaal.Grasboom Portaal

 

Vergelijk de Projecten

Veel vragen die in de loop van de tijd aan ons gesteld werden over specifieke verschillen, hebben we in een lijst samengevat en per project inzichtelijk gemaakt.

Voorkeurproject en wachtlijst

Heb je een bepaalde voorkeur voor een project dan kun je dat bij de aanmelding aangeven. Alle deelnemers die zich aanmelden voor de wachtlijst kunnen in aanmerking komen voor een woning in een van de acht Grasboomprojecten. Als je bij aanmelding een projectvoorkeur aangeeft, neemt het betreffende project contact met je op en bestaat de mogelijkheid om actief mee te helpen bij het realiseren en/of onderhouden van het project. Grasboomprojecten zijn ouderinitiativeven en kunnen worden gerealisserd en in stand gehouden worden bij de gratie van actieve deelname door ouders en/of naastbetrokkenen. Actieve deelname is zeer gewenst en verkort de wachttijd omdat er aan deze deelnemers extra wachtlijstpunten worden toegekend.

Woningaanbod